วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 5.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมช่องที่ 5  จิตรกรรมในช่องนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณเสาที่ 4 และผนังระหว่างเสาที่ 4 และเสาที่ 5 จากด้านในสุด เป็นจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติ จิตรกรรมในช่องนี้มีสภาพเช่นเดียวกับจิตรกรรมทุกผนังคือ เสียหายค่อนข้างมาก จึงเป็นการลำบากที่จะสามารถอ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในจิตรกรรมได้ทั้งหมด ซึ่งในบริเวณนี้น่าจะประกอบด้วยกัน 2 กัณฑ์ คือตั้งแต่ กัณฑ์ที่ 11 และกัณฑ์ที่ 12 คือ กัณฑ์มหาราช กับ กัณฑ์ฉกษัตริย์  โดยที่กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช น่าจะอยู่ช่วงบนของผนัง และกัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ น่าจะอยู่บริเวณด้านล่างของผนัง ที่อยู่ทั้งสองด้านของหน้าต่าง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_49
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels