วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 4.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมช่องที่ 4  จิตรกรรมในช่องนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณเสาที่ 3 และผนังระหว่างเสาที่3 และเสาที่ 4 จากด้านในสุด เป็นจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของทศชาติ หรือ พระเจ้าสิบชาติ จิตรกรรมในช่องนี้มีสภาพเช่นเดียวกับจิตรกรรมทุกผนัง คือ เสียหายค่อนข้างมาก จึงเป็นการลำบากที่จะสามารถอ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในจิตรกรรมได้ทั้งหมด ซึ่งในบริเวณนี้น่าจะประกอบด้วยกันหลายกัณฑ์ คือตั้งแต่กัณฑ์ที่ 5 จนถึงกัณฑ์ที่ 10 อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาบางกัณฑ์มีเนื้อหาน้อย จึงนำมารวมไว้ที่ฝาผนังช่องเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแตกัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก ที่น่าจะอยู่บริเวณบนสุดของฝาผนังช่องนี้ แต่บริเวณด้านบนเสียหายลบเลือนค่อนข้างมาก จึงเหลือแต่ภาพของชูชกเดินออกกำแพงเมือง เพื่อไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดร ส่วนกัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพล นั้นมิสามารถหาภาพจิตรกรรมว่าอยู่บริเวณใด เนื่องจากจิตรกรรมเสียหายและลบเลือนไป ส่วนกัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน อยู่บริเวณเหนือหน้าต่างของฝาผนังช่องนี้ กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร อยู่ถัดออกไปด้านซ้ายรวมถึงบนเสาฝั่งด้านนี้ จิตรกรรมกัณฑ์นี้เล่าเรื่องขึ้นไปจนถึงกลางเสา ส่วนกัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี นั้นมิสามารถหาภาพจิตรกรรมว่าอยู่บริเวณใด เนื่องจากจิตรกรรมเสียหายและลบเลือนไป และกัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ อยู่บริเวณข้างหน้าต่างฝั่งขวา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_39
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels