วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 4.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมกัณฑ์ที่ กัณ์ชูชก อยู่บริเวณด้านบนของผนังนี้ จิตรกรรมลบเลือนเสียหายไปเกือบหมด จึงทำให้มิสามารถเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ของกัณฑ์ที่ 5 ได้คงเหลือแต่เพียงกำแพงและประตูเมืองสีพี ที่มีชูชกเดินออกจากเมืองเพื่อไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรเท่านั้น จิตรกรรมเริ่มที่เสาเป็นภาพกำแพงเมืองยาวตลอดด้านบนของผนังช่องนี้ มีภาพประตูเมืองที่บริเวณเสาและมีทางเดินด้านหน้า ลักษณะการเขียนภาพประตูและกำแพงเมืองเป็นแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย และนำมาผสมผสานกับรูปแบบของท้องถิ่นเมืองน่านในยุคนั้น ที่รูปแบบของงานงานสถาปัตยกรรมของกำแพงเมืองและประตูเมืองมีซุ้มประตูอยู่ด้านบน ที่ปรากฎเฉพาะในงานสถาปัตยกรรมทางภาคกลางเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_41
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels