วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 4.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมกัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน อยู่บริเวณเหนือหน้าต่างของฝาผนังช่องนี้ จิตรกรรมบริเวณนี้จิตรกรรมเสียหายและลบเลือนไป แต่ยังพอสามารถเห็นรายละเอียดได้ว่าเป็นเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 7 เป็นเหตุการณ์ตอนที่ชูชกไปพบกับพระอัจจุตฤาษี มีความในกัณฑ์นี้ว่า ชูชกออกเดินทางตามคำแนะนำของเจตบุตร  จนมาถึงอาศรมอัจจุตฤาษี กล่าวมุสาว่าเคยสมาคมคบหา กับพระเวสสันดรมาแต่ก่อน พระองค์จากตนมานานจึงใคร่จะได้พบ อัจจุตฤาษีหลงเชื่อจึงให้ชูชกพักนอนคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ชี้ทางให้ ชูชกไปหาพระเวสสันดรว่าภูเขาที่เห็นอยู่นั้นเรียกว่า “เขาคนธมาทน์” ต่อไปจะถึงสระมุจลินท์ ซึ่งอยู่ใกล้พระอาศรมพระเวสสันดร  มีดอกบัวและปลาต่างๆหลายอย่าง ถ้าท่านไปตามคำแนะนำก็จะถึงพระอาศรมพระเวสสันดร ชูชกกระทำประทักษิณอัจจุตฤาษี 3 รอบ แล้วอำลาเดินทางต่อไป ในภาพจะเห็นได้ว่าพระอัจจุตฤาษีนั่งอยู่หน้าที่พัก และชี้ทางไปยังที่พักของพระเวสสันดร แก่ชูชกที่นั่งอยู่ที่พื้นด้านหน้า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_43
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
32,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels