วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 4.5

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมบริเวณฝั่งซ้ายของหน้าต่าง บริเวณนี้จิตรกรรมเสียหายและลบเลือนไป แต่ยังพอสามารถเห็นรายละเอียดได้ว่าเป็นเรื่องราว ว่าเป็นส่วนเริ่มเรื่องของกัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร เป็นเหตุการณ์ที่ชูชกรอให้พระมัทรีเข้าป่าไปหาผลไม้ก่อน จึงเข้าไปทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร ในภาพจิตรกรรมจะเห็นว่าชูชกน่าจะเดินเข้าไปหาพระเวสสันดร หลังจากที่พระนางมัทรีเข้าป่าเพื่อไปหาอาหาร การแต่งกายของชูชกเป็นแบบตาปะขาวดาบส สวมหมวกแบบที่นิยมในเมืองน่านในยุคนั้น ที่ในภาษาล้านนาเรียกว่า “กูบ” มือถือไม้เท้าขนาดยาวที่เหมาะสำหรับช่วยในการเดินทางไกล
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_44
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels