วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 4.8

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมด้านขวาของหน้าต่างของผนังช่องนี้ เป็นเรื่องราวของกัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ ในภาพบริเวณนี้้น่าจะเป็นเหตุหารณ์ตอนท้ายของกัณฑ์นี้ ที่พระอินทร์หรือท้าวสักรินทร์ ได้ให้พรทั้ง 8 ประการที่พระเวสสันดรได้ทูลขอ มีความในกัณฑ์ว่า สมเด็จท้าวสักรินทร์ทรงทราบในพระทัยของสองกษัตริย์ จึงตรัสอำนวยชัยถวายพระนางคืน และเสด็จเหาะลอย อยู่บนอากาศสำแดงตนให้ปรากฏว่าเป็นท้าวสักรินทร์ แต่ก่อนจะเสด็จไป ทรงอนุญาตให้พระเวสสันดรขอพร 8 ประการ ในภาพทางด้านซ้ายของภาพ จะเห็นพระอินทร์หรือท้าวสักรินทร์ ขณะประทานพรเสด็จเหาะลอยอยู่บนอากาศ สำแดงตนให้ปรากฏว่าเป็นพระอินทร์หรือท้าวสักรินทร์ ทรงประสาทพรให้ แล้วเหาะกลับไปยังทิพยพิมาน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_47
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels