วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 3.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณเหนือฝั่งซ้ายมือของบริเวณประตูทางเข้าวิหารฝั่งตะวันออก น่าจะเป็นเหตุการณ์ช่วงหลังของกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ คือ หลังจากที่พระเวสสันดรทรงให้  เบิกแก้วแหวนเงินทอง พร้อมทรงรถม้าพระที่นั่งเสด็จออกจากพระนครพร้อมพระนางมัทรีและสองกุมาร ทรงโปรยแก้วแหวนเงินทองตลอดทางที่เสด็จ  แล้วทรงโปรดให้ขบวนที่ตามเสด็จกลับพระนครไปเสีย 

ในภาพน่าจะเป็นกลุ่มขุนนางขี่ม้าตามเสด็จ ไปส่งพระเวสสันดรขณะกลับไปยังกรุงสิพี โดยที่ด้านหลังยังเห็นกำแพงเมืองสิพี มีชายหนุ่มโผล่หน้าออกมาจากประตูเมือง จิตรกรรมบริเวณนี้แสดงให้เห็นและสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า มีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย และนำมาผสมผสานกับรูปแบบของท้องถิ่นเมืองน่านในยุคนั้น ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม เช่น กำแพงเมืองที่มีประตูเมือง มีซุ้มประตูด้านบน ที่ปรากฎในงานสถาปัตยกรรมทางภาคกลางเท่านั้น รวมถึงการแต่งกายของเหล่าขุนนางที่ขี่ม้า คือ ใส่เสื้อคอตั้งแขนยาวทำจากผ้าที่มีลวดลาย น่าจะเป็นผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีผ้าแถบมามัดเอว นุ่งโจงกระเบนทำจากผ้าที่มีลวดลายเช่นกัน   ไว้ทรงผมที่เรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_34
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels