วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 3.5

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านบนของผนังประตูทางเข้าวิหารฝั่งตะวันออก ในบริเวณนี้น่าจะเป็นเรื่องราวใน กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์วนปเวสน์ ในกัณฑ์นี้มีความว่า พระเวสสันดรและพระนางมัทรี พร้อมด้วยพระราชโอรสธิดา เสด็จจากพระนครสีพีมาถึงแคว้นเจตราษฎร์ เสด็จเข้าประทับแรมอยู่ ณ ศาลาใกล้ประตูเมือง เช้าวันรุ่งขึ้นความทราบถึงกษัตริย์เจตราษฎร์ ต่างก็รีบไปเฝ้าไต่ถามถึงเหตุการณ์ พระเวสสันดรตรัสจึงเล่าความจริงให้ทราบทุกประการและทรงขอให้ช่วยชี้ทางที่จะไปเขาวงกต กษตรัย์ เจตราษฏร์ จึงทูลขอให้ทรงครอบครองราชสมบัติมาตุลนครแทน  พระเวสสันดรทรงปฏิเสธอ้างว่าผิดพระราชประสงค์ ทั้งยังเป็นการก่อให้เห็นว่าพระองค์จะตั้งตนเป็นใหญ่และกบฏต่อพระเจ้ากรุงสญชัย อาจเป็นเหตุ ให้นครสิพี และนครเจตราษฎร์  ขาดสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันได้ ในที่สุดจึงทรงขอร้องให้ชี้ทางที่จะไปเขาวงกต กษัตริย์เจตราษฎร์จึงทูลเชิญให้เสด็จประทับในพระนครก่อน พระเวสสันดรก็ทรงปฏิเสธอีกเพียง เสด็จประทับแรมในศาลานั้นอีกคืนหนึ่ง ครั้นรุ่งขึ้นสี่กษัตริย์ก็ตามส่งเสด็จจนสุดแดนเจตราษฎร์ทูลชี้ทางที่ จะเสด็จต่อไปและทรงตั้งให้พรานผู้หนึ่งชื่อ “เจตบุตร” เป็นผู้ถวายอารักขาระแวดระวังมิให้มีใครมารบกวนและทำอันตรายได้

   ในภาพบริเวณภาพจิตรกรรมผนังช่องกลางด้านบน ระหว่างเสาที่สองและเสาที่สามจากด้านในสุดและบริเวณประตูทางเข้าวิหารฝั่งตะวันออก จิตรกรรมในช่องนี้มีสภาพเช่นเดียวกับจิตรกรรมทุกผนังคือ เสียหายค่อนข้างมาก จึงเป็นการลำบากที่จะสามารถอ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในจิตรกรรมได้ทั้งหมด ฝั่งด้านซ้ายน่าจะเป็นศาลาใกล้ประตูเมือง ที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรี พร้อมด้วยพระราชโอรสธิดา เสด็จเข้าประทับแรม ส่วนฝั่งด้านขวาน่าจะเป็นภาพปราสาทของนครเจตราษฎร์ ส่วนที่เหตุการณ์ที่เหลือมิสามารถอ่านรานละเอียดของจิตรกรรมได้ เนื่องจากจิตรกรรมเสียหายค่อนข้างมาก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_35
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels