วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 2.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมช่องที่ 2 จิตรกรรมในช่องนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณ เสาที่ติดกับแท่นฐานพระประธาน เป็นจิตรกรรมที่เริ่มเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติ จิตรกรรมในช่องนี้มีสภาพเช่นเดียวกับจิตรกรรมทุกผนังคือ เสียหายค่อนข้างมาก จึงเป็นการลำบากที่จะสามารถอ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในจิตรกรรมได้ทั้งหมด ซึ่งในบริเวณนี้น่าจะประกอบด้วยกัน 3 กัณฑ์ คือ กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ และกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์  โดยกัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร เริ่มที่บริเวณบนสุดของเสา กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ อยู่ที่บริเวณเหนือและข้างฝั่งซ้ายมือของหน้าต่างช่องแรกนับจากด้านในสุด  และกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ อยู่บริเวณเหนือและข้างฝั่งขวามือของหน้าต่างช่องแรกนับจากด้านในสุด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_16
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels