วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 2.3.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบนผนังช่องที่ 2 บริเวณระหว่างเสาที่หนึ่งและเสาที่สอง นับจากด้านในสุดของวิหาร จิตรกรรมในบริเวณนี้เช่นเดียวกับบริเวณอื่นๆ คือเสียหายและลบลือนค่อนข้างมาก เรื่องราวในจิตรกรรมบริเวณนี้น่าจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 กัณฑ์คือ กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ และกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์  โดยที่กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ อยู่ที่บริเวณเหนือและข้างประตูทางเข้าฝั่งซ้ายมือ และกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ อยู่บริเวณเหนือและข้างประตูทางเข้าฝั่งขวามือ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_23
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels