วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 2.3.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านซ้ายบริเวณเหนือหน้าต่างช่องแรกนับจากด้านในสุด เป็นเรื่องราวของกัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ ในกัณฑ์นี้มีความว่า พระนางผุสดีได้อภิเษกกับพระเจ้าสญชัยแห่งแคว้นสีพี เมื่อพระครรภ์แก่ได้เสด็จประพาสพระนคร แล้วประสูติพระโอรสที่ตรอกพ่อค้า จึงได้ชื่อว่า เวสสันดร  และในวันที่ประสตูินางช้างฉัททันต์ ที่อยู่ในโรงช้างต้น คลอดลูกออกมาเป็นช้างเผือก ประชาชนตั้งชื่อให้ว่า “ปัจจัยนาเคนทร์” ส่วนพระเวสสันดรเมื่อเติบใหญ่ได้ทรงบริจาคทานอยู่เสมอ เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษาได้อภิเษกกับพระนางมัทรี มีพระโอรสคือพระชาลี และพระธิดาคือพระกัณหา  ครั้นคราวที่เมืองกลิงคราษฎร์  เกิดความแห้งแล้ง จีงได้ส่งพราหมณ์ 8 คนจึงมาทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์  พระเวสสันดรก็พระราชทานให้ ทําให้ประชาชนโกรธแค้นและขอให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากเมือง

ในภาพน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ พระเวสสันดรได้หลั่งทักษิโณทก บริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์ ให้แก่พราหมณ์ทั้ง 8 ที่มาจากเมืองกลิงคราช แต่ภาพจิตรกรรมนั้นเลือนลางจึงเห็นได้แต่ภาพของปัจจัยนาเคนทร์ และพราหมณ์ทั้ง 8 เท่านั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_25
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels