วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ทิศตะวันออก 2.3.5

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านขวาของผนัง ข้างหน้าต่างช่องแรกนับจากด้านในสุด ในบริเวณนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ เป็นเหตุการณ์ที่ชาวเมืองสีพีมารอรับของที่พระเวสสันดรได้บริจาค สัตตสดกมหาทาน  คือบริจาค ช้าง ม้า รถ โคนม สนม ทาสหญิง ทาสชาย อย่างละ 700  แล้วพระองค์พร้อมกับพระมัทรี พระชาลี พระกัณหา  ก็เสด็จออกจากเมือง ในภาพน่าจะเป็นชาวเมืองสิพีมารับของหรืออาจจะมาส่งเสด็จพระเวสสันดร ที่มีหลากหลายชนชาติที่สามารถสังเกตได้จากการแต่งกาย มุมล่างซ้ายน่าจะเป็นการแต่งกายของหญิงชาวไทยวน ที่สามารถพบได้ทั่วไปในล้านนาในยุคนั้น คือเปลือยอก นุ่ง “ซิ่นป้อง” เป็นซิ่นที่มีรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นซิ่นที่มีลายในแนวขวางลำตัว ดูแล้วคล้ายกับ “ซิ่นต๋า” ของหญิงชาวไทยวนในล้านนา ผ้าซิ่นป้องมีการตกแต่งผ้าซิ่นด้วยการทอกรรมวิธีต่างๆในแนวขวางลำตัวที่ค่อนข้างหลากหลาย ให้เกิดลวดลายเพิ่มเติม พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น ทำผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าผมแบบ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ ส่วนผู้คนที่เหลือในแถวล่างนี้ภาพลบเลือนมิสามารถอธิบายได้

ส่วนคนในภาพแถวบนน่าจะเป็นขุนนางอมาตย์และชายชาวเมือง ที่ส่วนมากแต่งกายแบบชาวกรุงเทพในยุคนั้น คือชายที่ดูน่าจะเป็นขุนนางอมาตย์นั้น ที่ยืนเป็นกลุ่มอยู่ในช่วงกลางของแถวบน ใส่เสื้อคอตั้งแขนยาว มีผ้าแถบมามัดเอวและเหน็บมีดสั้น นุ่งโจงกระเบนทำจากผ้าที่มีลวดลาย   ไว้ทรงผมที่เรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว และไม่สวมรองเท้า ส่วนชายที่ยืนอยู่ที่หัวและท้ายของแถวนั้นเปลือยอก นุ่งโจงกระเบนที่ทำจากผ้าที่มีลวดลายเช่นกัน แต่ชายที่ยืนหัวแถวนั้นสวมหมวกทรงแหลมคล้ายกับหมวกของชาวจีนในยุคนั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_28
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
2,288 x 575 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels