วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งซ้ายล่าง เป็นภาพของเจ้าชายสิทธัตถะทรงเข้าม้าทอดพระเนตรพระนางพิมพาพระมเหสีและพระราหุลพระโอรส ก่อนจะเสด็จออกทรงผนวช ปราสาทที่ประทับเป็นรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมศิลปะพม่า เจ้าชายสิทธัตถะทรงเครื่องทรงกษัตริย์พม่านุ่งผ้าลุนตะยา-อเชะ พระนางพิมพาแต่งกายแบบหญิงชาวพม่าเช่นกันคือสวมเสื้อแขนยาวทำจากผ้าโปร่งบางมีเสื้อรองด้านในนุงผ้าซิ่นลุนตยา-อเชะ ส่วนการแต่งกายของเหล่านางสนมกำนัลที่อยู่ด้านหน้าปราสาท จะเป็นการแต่งกายของหญิงชาวไทยวนในล้านนาคือเปลือยอกนำผ้าแถบที่มีลวดลายมาคลุมไหล่ ทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_10
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
94.82 x 60.11 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.