วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 4) 2.4.2

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรมบนกลางเป็นเรื่อง เมื่อท้าวทั้ง 4 คือ พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ ท้าวสักกะ พญาครุฑ และพญานาค พระองค์ได้สนทนากันว่า ใครรักษาศีลได้ดีกว่ากัน แต่ตกลงกันไม่ได้ พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะจึงพาชายแปลงทั้ง 3 คนไปพบกับวิธูรบัณฑิต ซึ่งเป็นบัณฑิตประจำราชสำนัก วิธูรบัณฑิตวินิจฉัยให้ทั้ง 4 พระองค์ ทำความดีเพื่อเกื้อหนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอกัน ถ้ามีพร้อมในบุคคลใดก็เป็นเหมือนกงล้อเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียน จะทำให้สงบระงับบาปได้ ในภาพวิธูรบัณฑิตได้ชี้ขึ้นไปเพื่อให้ท้าวทั้ 4 ได้เกิดความเข้าใจ มีขันหรือโตกที่ทำด้วยเครื่องเขินที่เป็นตัวแทนในการถือศีล ภาพเขียนบริเวณนี้เลือนลางค่อนข้างมากแต่สามารถเห็นได้ว่าเครื่องทรงของท้าวทั้ง 4 องค์เป็นเครื่องทรงแบบกษัตริย์พม่า ส่วนวิธูรบัณฑิตแต่งกายแบบพม่าคือสวมเสื้อตัวยาวแขนยาวมีมวยผมกลางศีรษะ นุ่งผ้าลายคล้ายกับการนุ่งโจงกระเบน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_83
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
131.51 x 50.51 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading