วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 4) 2.4.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
เรื่องเล่ามาต่อที่ภาพจิตรกรรมฝั่งซ้ายล่าง เป็นตอนที่ปุณณกยักษ์ท้าพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะเล่นสกา ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยเจ้าเมืองและขุนนางต่างๆ ที่มาร่วมชุมนุม พระเจ้าธนัญชัยสวมเครื่องทรงกษัตริย์แบบพม่าประทับอยู่ในปราสาท เล่นสกากับปุณณกยักษ์ซึ่งสวมหัวโขนยักษ์แบบพม่า พร้อมเหล่าบรรดาชายผู้เป็นชนชั้นสูงในภาพที่นิยมไว้หนวดแบบอังกฤษ ที่นิยมกันในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ในจิตรกรรมในช่องนี้ยังได้วาดภาพที่เป็นสิ่งรอบๆตัวในอำเภอแม่แจ่มในขณะนั้น เช่นการแต่งกายของผู้คนในยุคนั้น โดยที่ชายชาวพื้นเมืองจะไม่สวมเสื้อใว้ผมสั้น นุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ที่มีสวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทใหญ่ในแถบนี้ ส่วนการแต่งกายของฝ่ายหญิงมีทั้งเปลือยอก นำผ้าแถบที่มีลวดลายมาคลุมไหล่ บ้างก็นำผ้าแถบมามัดอกมีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ รวมถึงเครื่องใช้เช่นเครื่องเขินเป็นต้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_85
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
113.38 x 88.47 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.