วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 4) 2.4.8

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งด้านขวา ภายหลังจากปุณณกยักษ์ได้รับฟังธรรมเทศนาจากวิทูรบัณฑิตจึงเกิดความเลื่อมใส จึงเชิญวิทูรบัณฑิตไปนาคพิภพ วิทูรบัณฑิตได้แสดงธรรมแก่พญานาค และนางวิมลา ให้ทั้งสองมีเมตตาจิตต่อนาคบริวาร ปรารถนาให้เขาทั้งหลายมีความสุข  พญานาคกับนางวิมลาจึงยกนางอินันทตีให้ปุณณกยักษ์ตามสัญญา ปุณณกยักษ์ปลาบปลื้มใจมาก และได้นำวิธูรบัณฑิตกลับสู่เมืองอินทปัตถ์ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นเป็นคนดีเมื่อประสบภัยย่อมพ้นภัยได้ ภาพเขียนวิทูรบัณฑิตประทับในปราสาทแบบพม่าในนาคพิภพ ตัวภาพเป็นบุคคลผู้สูงศักดิ์เยี่ยงเจ้านายพม่า ไว้หนวด มัดผมเกล้าสูง โพกหัว และสวมใส่ผ้าทรง ในอิริยาบถแสดงธรรม ถือพัดใบตาล นอกจากนี้ในจิตรกรรมในช่องนี้ยังได้วาดภาพที่เป็นสิ่งรอบๆตัวในอำเภอแม่แจ่มในขณะนั้น พญานาคและปุณณกยักษ์ใส่เครื่องทรงกษัตริย์แบบพม่า ส่วนนาคบริวารใส่เสื้อผ่าหน้าแขนยาวสวมผ้าลายเรียบผืนเดียวคล้ายการนุ่งโจงกระเบน สำหรับนางวิมลาและเหล่านางพระกำนัลมีทั้งเปลือยอก นำผ้าแถบที่มีลวดลายมาคลุมไหล่ บ้างก็นำผ้าแถบมามัดอกมีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_89
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
83.22 x 79 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading