วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 3) 2.3.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกลางภาพเป็นเรื่องของภาพพระเจ้าสุโทธนะทรงแรกนาขวัญ มีการสอดแทรกวิถีชีวิตชาวนาดำข้าวของชาวแม่แจ่มลงในจิตรกรรม หญิงที่ดำนาอยู่นั้นสวมกุ๊บหรือหมวกสานอยู่กลางท้องนา มีการนำผ้าแถบพื้นสีเรียบมาพันอก นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว เป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ส่วนการแต่งกายของพระเจ้าสุโทธนะทรงเครื่องทรงแบบกษัตริย์ของพม่า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_74
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
100.93 x 51.74 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading