วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 2) 2.2.8

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งมุมขวาล่างเป็นเรื่องราวช่วงหลังของกัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช เป็นตอนที่ชูชกได้รับค่าไถ่สองกุมาร สำราญเพลิดเพลินในการกินจนท้องแตกตาย ความเดิมมีอยู่ว่าชูชกเดินทางถึงกรุงสีพี  พระเจ้ากรุงสีพีเกิดนิมิตฝันตามคำทำนายนั้นนำมายังความปีติปราโมทย์  เมื่อเสด็จลงหน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้า  ทอดพระเนตรเห็นชูชกและกุมารทั้งสองพระองค์  ทรงทราบความจริงจึงพระราชทานค่าไถ่คืน  ต่อมาชูชกก็ถึงแก่ความตายเพราะกินอาหารมากเกินขนาดจนไม่ย่อย  พระชาลีจึงได้ทูลขอให้ไปรับพระบิดาพระมารดานิวัติพระนคร  ในขณะเดียวกันเจ้านครลิงคราษฏร์ได้คืนช้างปัจจัยนาคแก่นครสีพี  ในภาพจะแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือตั้งแต่ชูชกถูกบำเรอโดยหญิงที่มุมขวาล่างสุด ถัดขึ้นไปจะเป็นตอนที่หามศพและการเผาชูชก การแต่งกายของหญิงสาวจะเปลือยอกแต่นำผ้าแถบมีลายดอกมาคล้องไหล่มีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัวอันล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ส่วนทหารที่หามศพและเผาศพชูชกนั้นเปลือยอกนุ่งผ้าพื้นเรียบเป็นการนุ่งที่เรียกว่า “เค็ดม้าม” หรือทางภาคกลางเรียกว่า “ถกเขมร” เผยให้เห็นรอยสักยันต์ที่สักยันต์มีลวดลายของสัตว์หิมพานต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนเหนือเข่า การสักยันต์นี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนในแถบบริเวณนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_67
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
58.10 x 91.23 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.