วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 1) 2.1.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
จิตรกรรมฝั่งขวาเป็นเหตุการณ์ของกัณฑ์ที่  3 ทานกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตสดกทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรี ชาลี และกัณหาออกจากพระนคร จึงทูลขอพระราชทานโอกาสบำเพ็ญมหาสัตสดกทาน คือ การให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้าง ม้า โคนม นารี ทาสี ทาสาสรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้งสุราบานอย่างละ 100 พระเวสสันดร พระนางมัทรีประทับอยู่ในปราสาทที่เป็นงานสถาปัตยกรรมพม่าที่มียอดซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นไป พระเวสสันดรและชาลีทรงเครื่องแบบกษัตริย์พม่า ส่วนพระนางมัทรีและกัณหาใส่เสื้อลายดอกแบบของหญิงชาวพม่านุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว  อีกทั้งทรงผมของพระนางมัทรีเป็นการมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลังอันล้วนเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบของผ้าซิ่นและทรงผมของหญิงชาวไทยวน  ด้านหน้ามีเสนาอมาตย์กราบรับของที่พระเวสสันดรให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ การแต่งกายของเสนาอมาตย์เป็นแบบเสนาอมาตย์ของพม่าคือใส่เสื้อและสวมโสร่งที่มีลวดลาย มีมวยผมอยู่บนกลางศีรษะ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_52
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
86.34 x 158 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.