วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1.9

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมมุมขวาล่างเป็น พุทธประวัติปริจเฉทที่ 8 พุทธบูชาปริวัตต์ ภาพงานจิตรกรรมได้แสดงถึงตอนนางสุชาดายกถาดข้าวมธุปายาสถวายแด่พระสิทธัตถะขณะประทับอยู่ใต้ร่มไม้ และภาพพระสิทธัตถะทรงลอยถาดที่ใส่ข้าวมธุปายาสในแม่น้ำเนรัญชรา และทรงอธิษฐานว่า หากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธ ขอให้ถาดที่ใส่ของถวายนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทรงอธิษฐาน ถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป จึงจมลงไปยังวิมานของพญานาฬนาคราช การแต่งกายของนางสุชาดาเป็นรูปแบบของหญิงชาวไทยวน คือมีการนำผ้าแถบลายมามัดอก มุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_15
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
58.98 x 66.18 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.