วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 3) 3.3.5

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จิตรกรรรมฝั่งขวาเป็นฉากเหตุการณ์การรบระหว่างจันทคาธขณะต่อกรกับพระเจ้ากาวินทะ โดยใช้หอกในการสัประยุทธ์และจันทคาธเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะ บรรดากษัตริย์ที่เป็นฝ่ายพระเจ้ากาวินทะยอมเป็นข้าและส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย และยินดีร่วมออกรบกับนางพรหมจารีในการแก้แค้นกับพญาสุทัสสนจักร ภาพจิตรกรรมฉากรบระหว่างจันทคาธกับพระเจ้ากาวินทะเขียนเป็นภาพขนาดใหญ่ เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับจิตรกรรมในห้องอื่นๆ สาเหตุน่าจะเป็นการสอนคติธรรมให้แก่ผู้ดูในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง แต่เนื่องจากจิตรกรรมไม่มีการเขียนหรืออาจะลบเลือนไปว่าด้านไหนเป็นจันทคาธด้านไหนเป็นพระเจ้ากาวินทะจึงไม่อาจจะสันนิษฐานได้ แต่ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือลวดลายสักยันต์หรือที่เรียกกันในบริเวณนี้ว่าสับหมึก ที่เป็นวัฒนธรรมของชายชาวไทยวนหรือไทใหญ่ที่นิยมการสักยันต์หรือสับหมึกที่มีลวดลายสัตว์ในหิมพานต์ โดยมีการสักยันต์หรือสับหมึกตั้งแต่บริเวณท้องน้อยจนถึงหัวเข่า การแต่งกายทั้งสองคือไม่สวมเสื้อใว้ผมสั้นไว้หนวดที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากทางชาติตะวันตก นุ่งผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เพื่อเผยให้เห็นลายสักยันต์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_34
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
146.29 x 151.27 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.