วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 2) 3.2.7

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกลางบนเป็นกัณฑ์ที่ 4 ภริยาสภนกัณฑ์ เมื่ออาหารและผลไม้หมดป่า กาจึงหลอกสุริยคาธกับจันทรคาธเข้าไปในเมืองยักษ์เพื่อเป็นอาหารในงานศพของเมียหัวหน้ายักษ์ สุริยคราสเข้าช่วยเหลือโดยเคี้ยวเปลือกไม้ใส่ปากเมียยักษ์ เมียยักษ์ฟื้นสำนึกในบุญคุณ จึงแอบพาสองพี่น้องมาที่เมืองกาสี และนำไปฝากกับอุกัษฐเศรษฐีผู้มีใจบุญได้รับเลี้ยงดูสองคนนี้ไว้ ต่อมาพญาสุคะโตเจ้าเมืองกาสีมีธิดาชื่อนางสุจาติงสาถูกงูพิษกัดตาย สุริยาธอาสาช่วยนางด้วยเปลือกไม้จนฟื้น พญาสุคะโตจึงยกธิดาและเมืองกาสีให้สุริยคาธปกครองต่อจากพระองค์ ส่วนจันทรคาธได้กลับไปอาศัยอยู่กับอุกัษฐเศรษฐีและเดินทางไปค้าขายที่เมืองอินตะปะถะ ปราสาทของพญาสุคะโตเจ้าเมืองกาสีมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่า เครื่องทรงของพญาสุคะโตเจ้าเมืองกาสีเป็นเครื่องทรงแบบกษัตริย์พม่าสวมผ้าลุนตยา-อเชะ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_24
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
59.34 x 47.31 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading