วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 2) 3.2.9

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งซ้ายบนเป็นส่วนหนึ่งของกัณฑ์ที่ 4 ภริยาสภนกัณฑ์ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดในปราสาทของพญาสุคะโตเจ้าเมืองกาสี อุกัษฐเศรษฐีได้พาสุริยคาธกับจันทรคาธเข้าช่วยเหลือนางสุจาติงสาธิดาพญาสุคะโตที่ถูกงูพิษกัดตาย สุริยคาธอาสาช่วยนางด้วยเปลือกไม้จนฟื้น พญาสุคะโตจึงยกธิดาและเมืองกาสีให้สุริยคาธปกครองต่อจากพระองค์ ส่วนจันทรคาธได้กลับไปอาศัยอยู่กับอุกัษฐเศรษฐีและเดินทางไปค้าขายที่เมืองอินทปัตย์ ปราสาทที่ประทับของพญาสุคะโตที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า เครื่องทรงของพญาสุคะโตเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์แบบพม่ามีการสวมผ้าลุนตยา-อชิค อุกัษฐเศรษฐีนั่งพนมมืออยู่ด้านหน้าปราสาท อุกัษฐเศรษฐีและชายที่ใส่เสื้อสีแดงมีการไว้หนวด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่รับมาจากบางกอก ส่วนหญิงที่นั่งภายในปราสาทน่าจะเป็นมเหษีและนางสุจาติงสาธิดาพญาสุคะโต รวมถึงหญิงที่นั่งรายรอบมีการแต่งกายคือบางคนเปลือยอก บางคนนำผ้าแถบมามัดอก บ้างนำผ้ามาคลุมไหล่ หรือนำผ้าแถบมาห่มแบบสไบเรียกว่าการห่มแบบ “สะหว้ายแล่ง” มีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_26
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
95 x 65.36 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.