วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 2) 3.2.11

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กลางภาพจิตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกัณฑ์ที่ 5 เทวธิสังภาภนวิโยคกัณฑ์ ซึ่งเป็นภาพที่เขียนไว้เป็นตอนจบในจิตรกรรมห้องนี้ เป็นตอนที่จันทรคาธคิดถึงสุริยคาธจึงเดินทางไปเมืองกาสีพร้อมกับนางเทวธิสังกา ระหว่างการเดินทางเกิดพายุ เรือล่มกลางทะเล ทำให้จันทรคาธและนางเทวธิสังกา ต้องพลัดพรากจากกัน นางเทวธิสังกาลอยมาติดฝั่งยังเมืองอนูปมานครและได้เดินร้องไห้เข้าในเมืองอนูปมานครซึ่งมีพญาสุทัสสนจักรเป็นเจ้าเมือง ได้พบกับยายปริสุทธินางจึงได้พาไปอยู่ที่บ้านด้วยกัน พญาสุทัสสนจักรทราบข่าวความงามของนางเทวธิสังกาจึงให้ขุนนางไปสู่ขอมาเป็นมเหสี ยายปริสุทธิจึงนำนางเทวธิสังกาหนีไปบวชชี ในภาพจันทรคาธและนางเทวธิสังกาอยู่บนเรือนกการเวก เป็นเรือที่นิยมในเมืองพม่าที่เป็นทั้งเรือที่ประทับของพระมากษัตริย์หรือเป็นเรือที่สำหรับอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญ ส่วนจันทคาธที่เขียนภาพให้ดูเป็นหนุ่มใหญ่คือมีการไว้หนวด ซึ่งการไว้หนวดนี้เป็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่รับมาจากบางกอก ทั้งจันทรคาธและนางเทวธิสังกาใส่เสื้อที่น่าจะเป็นเสื้อที่สามารถพบได้ในการสวมใส่ของคนทั่วไปในพม่า ส่วนบ่าวที่พายเรือทั้ง 3 คนนั้นเปลือยอกและไว้ผมสั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_28
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
76.15 x 44.20 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading