วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 1) 2.1.9

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกลางภาพด้านล่างเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของกัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์วนประเวศน์ เป็นภาพพระเวสสันดรเมื่อเสด็จถึงเขาวงกตได้พบศาลาอาศรม ซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตตามพระบัญชาของท้าวสักกะเทวราช กษัตริย์ทั้งสี่จึงทรงผนวชเป็นฤๅษีพำนักในอาศรมสืบมา กษัตริย์เจตราชแต่งตั้งพรานเจตบุตร เป็นผู้อยู่คอยปกป้องพิทักษ์รักษาดูแลพระเวสสันดร ในภาพจะเห็นพรานเจตบุตรขณะนำทางพระเวสสันดรและพระนางมัทรีสู่เขาวงกต พระเวสสันดรและชาลีทรงเครื่องแบบกษัตริย์พม่า ส่วนพระนางมัทรีและกัณหาใส่เสื้อลายดอกแบบของหญิงชาวพม่านุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้  อีกทั้งพระนางมัทรียังมุ่นมวยต่ำด้านหลังอันเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการมุ่นมวยของหญิงชาวไทยวนอีกเช่นกัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_58
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
120.20 x 58.83 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.