วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศตะวันออก (ฝั่งทิศตะวันออก)

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศตะวันออก เป็นจิตรกรรมขนาดเล็กเขียนไว้บนแผ่นไม้บริเวณผนังมุมยกเก็จวิหาร ทั้งสองข้างของประตูทางเข้าวิหารทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ของฝาผนังฝั่งนี้ จิตรกรรมทั้งสองห้องค่อนข้างเลือนลางมีจิตรกรรมฝั่งทิศใต้ที่ยังสามารถพอเห็นรายละเอียดได้บ้าง เป็นภาพเทวดาที่ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ของพม่า มีต้นไม้และลายพันธ์พฤกษาประกอบ ส่วนฝาผนังฝั่งทิศเหนือจิตรกรรมค่อนข้างเลือนลางจนมิสามารถเห็นรายละเอียดได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
DIGITAL SIZE:
 –