วัดป่าเหมือด ทิศใต้ 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมช่องแรกฝั่งซ้ายของแผงที่ 1 จิตรกรรมเป็นเรื่องราวของพระมาลัยขึ้นไปกราบพระธาตุเกษแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระมาลัยท่องแดนสวรรค์ เป็นตอนที่พระมาลัยนั่งฟังคำบรรยายเรื่องรายละเอียดของสวรรค์ชั้นดาวดึงจากท้าวสหัสนัยน์หรือพระอินทร์ โดยประทับนั่งที่หน้าพระเกศแก้วจุฬามณี อันเป็นที่สถิตประดิษฐ์ของมุ่นมวยพระโมลีเกศาธาตุของพระบรมศาสดา เมื่อคราเสด็จออกมหาภิเนษปลงผมแล้วโยนขึ้นกลางอากาศ และได้ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากได้บรรลุพระโพธิญาณขออย่าได้ตกลงมา ท้าวสหัสนัยจึงนำพานทองคำไปรองรับ และนำกลับมาเนรมิตรพระเจดีย์นี้ไว้ 

ในภาพมีการจัดวางพระธาตุเกษแก้วจุฬามณีไว้กลางภาพ ด้านหน้ามีหม้อดอกขนาดใหญ่ปักดอกบัว ด้านหลังมีเสาแขวนตุง เพื่อเป็นพุทธบูชา เครื่องทรงของท้าวสหัสนัยน์หรือพระอินทร์และเหล่าเทวดา จะเป็นรูปแบบเครื่องทรงที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ คือ เปลือยอกสวมพระชฎา มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก สวมกรองศอและอินทรธนู มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง นุ่งโจงกระเบนทับที่เป็นผ้าที่มีลวดลาย รัดด้วยปั้นเหน่งหรือเข็มขัด มีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง ด้านหน้าพระมาลัยตั้งบาตร ส่วนลวดลายของเมฆน่าจะเป็นการได้รับอิทธพลขากงานศิลปกรรมของจีน ที่สามารถเห็นได้จากเคริ่องถ้วยจีน ที่จะมีลวดลายรูปแบบนี้ปรากฎทั่วไปแและนิยมนำมาใช้ในงานศิลปกรรมของล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดป่าเหมือด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดป่าเหมือด_02
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 24
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดป่าเหมือด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดทั้งแผ่ง 270 x 48 cm
DIGITAL SIZE:
1559 x 272  Pixels

Loading