วัดป่าเหมือด ทิศเหนือ 5.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมด้านซ้ายเป็นเหตุการณ์ที่ขบวนช้างที่พระเวสสันดร พระนางมัทรีและสองพระกุมารเสด็จนิวัตินครสิพี ช้างที่นำหน้าขบวนเป็นช้างปัจจัยนาเคนที่เมืองกลิงคราฐนำมาถวายคืน ทหารม้าขี่ม้าที่มีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตร ทหารที่เดินถือมีดสั้นนำหน้า  มีการแต่งกายของทหารที่แต่งในยุคนั้นคือ มีการผสมผสานแบบดั่งเดิมและที่ได้รับจากทางรัตนโกสินทร์ คือทหารม้านั้นใส่เสื้อคอกลมแขนยาว ทหารที่เดินนพนั้นเปลือยอก นุ่งโจงกระเบนที่ใช้ผ้าพื้นสีเรียบและผ้าพื้นมีลวดลาย สวมหมวกทรงกลมมีปีกโดยรอบ ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตก 

ด้านริมกำแพงเมืองมีชายชาวจีนมารอรับเสด็จด้วยเช่นกัน มีกรแต่งกายคือใส่เสื้อสีเข้มคอตั้งแขนยาว สวมหมวกทรงกลมของชาวจีนและไว้ผมเปียยาว นี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชนชาติในทุกๆสังคมที่มีมาอย่างยาวนาน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดป่าเหมือด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดป่าเหมือด_35
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 24
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดป่าเหมือด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดทั้งแผ่ง 270 x 48 cm
DIGITAL SIZE:
1559 x 272  Pixels

Loading