วัดป่าเหมือด ทิศเหนือ 3.6

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมเป็นภาพเหตุการณ์ภายในกำแพงเมืองสิพี ที่ชาวเมืองสิพีที่ออกมายินดีที่ได้สองพระกุมารคืนมา ในภาพจะเห็นกำแพงเมือง ที่มีป้อมและประตูเมืองของเมืองสิพี มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ นำมาผสมผสานกับรูปแบบของท้องถิ่นในเมืองน่าน เหล่าหญิงชาวเมืองนั่งอยู่ภายในศาลาขนาดยาว หญิงชาวเมืองเห็นแค่ครึ่งบนที่สวมเสื้อคอกลมแขนยาว  ไว้ผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะ ยกเว้นที่หน้าศาลามีหญิงที่อยู่ในท่วงท่าคล้ายกับเช็ดผม และเตรียมที่จะมุ่นมวย สามารถที่จะเห็นได้ว่าเป็นผมที่ยาวมาก  เปลือยอกสวมกรองศอมีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งผ้าซิ่นที่ในเมืองน่านเรียกว่า “ซิ่นป้อง” เป็นซิ่นที่มีรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นซิ่นที่มีลายในแนวขวางลำตัว ดูแล้วคล้ายกับ “ซิ่นต๋า” ของหญิงชาวไทยวนในล้านนา ผ้าซิ่นป้องมีการตกแต่งผ้าซิ่นด้วยการทอกรรมวิธีต่างๆในแนวขวางลำตัวที่ค่อนข้างหลากหลาย ให้เกิดลวดลายเพิ่มเติม พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น

ส่วนชายที่นั่งอยู่กลางลานและที่เดินออกประตูเมือง มีการแต่งกายแบบชายที่แต่งในยุคนั้นคือ มีการผสมผสานแบบดั่งเดิมและที่ได้รับจากทางรัตนโกสินทร์ คือบางคนเปลือยอกบางคนใส่เสื้อคอกลมแขนยาว นุ่งโจงกระเบนที่ใช้ผ้าพื้นสีเรียบบางตนมีผ้าคาดเอวด้วย ไว้ผมลองทรงบางคนสวมหมวกทรงกลมมีปีกโดยรอบ ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดป่าเหมือด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดป่าเหมือด_29
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 24
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดป่าเหมือด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดทั้งแผ่ง 270 x 48 cm
DIGITAL SIZE:
1559 x 272  Pixels