ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 8 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_32 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่่ 8 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ กล่าวถึงพระเวสสันดรหลังการให้ทานราชรถแก่ชายผู้หนึ่งไป พระเวสสันดรทรงอุ้มพระกัณหาและพระนางมัทรีทรงอุ้มพระชาลีเดินเข้าเขาวงกต ส่วนด้านล่างของภาพเป็นรเรื่องราวที่เทวดาเเปลงกายเป็นละมั่งเพื่อมาช่วยลากราชรถให้พระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรให้ทานเป็นรถลากกับชายผู้นั้นเเล้วละมั่งก็หายไป ชายผู้นั้นจึงต้องลากราชรถไปเอง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพวาดพระบฏภาพนี่จะเห็นถึงการวาดพระนางมัทรีและกัณหาสวมใส่ซิ่นต๋าที่มีลวดลายเฉพาะของลำปาง
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_32
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2147 x 4259 Pixels