ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 19 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_19 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดแผ่นที่ 19 กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช ฝั่งขวาของภาพกล่าวถึงชูชกเดินทางถึงกรุงสิพี ท้าวสัญชัยเกิดนิมิตฝันตามคำทำนายยังความปีติปราโมทย์ยิ่งนัก เมื่อเสด็จลงหน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้าทรงทอดพระเนตรเห็นชูชกพาพระกัณหาเเละพระชาลีมายังเมืองหลวง ท้าวสัญชัยทรงทราบความจริงจึงพระราชทานค่าไถ่คืน ตามที่พระเวสสันดรได้กำหนดไว้แก่พราหมณ์เฒ่าชูชก ฝั่งซ้ายของภาพเป็นภาพพราหมณ์เฒ่าชูชกเมื่อได้รับของพระราชทานทั้งแก้วทั้งแหวน เงินทอง ช้างม้าและเหล่านางกำนัลแล้ว ก็กินอาหารมากมาย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพจะเห็นนางกำนัลล้วนใส่ผ้าซิ่นต๋าที่เป็นรูปแบบเฉพาะของลำปาง นอกจากนี้ยังเห็นถึงกระบวนการในการปรุงอาหารพร้อมเครื่องครัว
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_19
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
ผ้าดิบ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2853 x 4595 Pixels