ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 4 กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ 

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_28 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่่ 4 กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค หรือ ช้างปัจจัยนาเคนทร์ โดยภาพจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกยกให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พรามณทั้ง 8 ที่มาจากเมืองกลิงครัฐ ทำให้ประชาชนชาวเมืองสิพีไม่พอใจต่างพากันโกรธแค้นเเละขับไล่พระเวสสันดรให้ไปอยู่เขาวงกต ครั้งก่อนพระนางผุสดีได้จุติลงมาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัททราช เมื่อพระนางเจริญพระชนม์ได้ 16 ชันษา พระนางได้อภิเษกกับพระเจ้ากรุงสญชัย แห่งเมืองสีวิรัฐนคร ต่อมาได้ประสูติพระโอรสนามว่า “เวสสันดร” ในวันที่ประสูตินั้นได้มีนางช้างฉัททันต์ตกลูกเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์จึงนำมาไว้ในโรงช้างต้น เป็นช้างคู่พระบารมีพระโอรสให้มีนามว่า “ปัจจัยนาค” เมื่อพระเวสสันดรเจริญพระชนม์ได้ 16 ชันษา พระราชบิดาสละราชสมบัติให้ขึ้นครองเมืองและได้ทรงอภิเษกกับนางมัทรี มีพระโอรส 1 องค์ชื่อ ชาลี เเละราชธิดาชื่อ กัณหา พระองค์ได้สร้างโรงทานบริจาคทานแก่ผู้เข็ญใจ ครั้นเมื่อพระเจ้ากาลิงคะ แห่งเมืองนครกาลิงครัฐได้ส่งพราหมณ์ทั้ง 8 มาทูลขอพระราชทานช้างปัจจัยนาค กับพระเวสสันดร ด้วยทานบารมีของพระองค์จึงพระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่พราหมณ์ทั้ง 8 เเห่งเมืองนครกาลิงครัฐ ทำให้ชาวเมืองสัญชัยต่างพากันไม่พอใจ เเละเนรเทศพระเวสสันดรออกนอกพระนคร
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ช้างปัจจัยนาค หรือ ปัจจัยเคนทร์ พญาคชสารเป็นช้างเผือก เป็นช้างคู่บุญคู่บารมีของพระเวสสันดร ช้างเผือก (อังกฤษ: White Elephant) คือช้างที่มีลักษณะต่างจากช้างทั่วไป ด้วยมีนัยน์ตาและเล็บสีขาว รวมถึงสีผิวที่อ่อนกว่าช้างทั่วไป หรืออาจจะเป็นสีชมพูหรือสีขาวก็ได้ เเต่มิใช่เป็นสัตว์เผือก นับเป็นสัตว์ที่มีลักษณะที่หาได้ยาก เชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ และเป็นเครื่องมงคลชนิดหนึ่งในสัปตรัตนะแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ได้แก่ จักรแก้ว, ช้างแก้ว (ช้างเผือก ชื่อ อุโบสถ), ม้าแก้ว, มณีแก้ว, นางแก้ว, คฤหบดีแก้ว และปรินายกแก้ว
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_28
SUBJECT AGE:
ประมาณการณ์ช่วงอายุ 80 – 90 ปี
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2072 x 4251 Pixels