ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 3 กัณฑ์ที่ 1 ทศพร

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_27 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่่ 3 กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดรในภาคสวรรค์ เมื่อพระนางผุสดีเทพอัปสรสิ้นบุญ ท้าวสักกะเทวราชพระสวามีทรงทราบจึงพาไปประทับยังสวนนันทวันในเทวโลก พร้อมให้พร 10 ประการ คือ
1. ให้ได้อยู่ในประสาทของพระเจ้าสิริราชแห่งนครสิพี
2. ขอให้มีจักษุดำดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ
3. ขอให้คิ้วดำสนิท
4. ขอให้พระนามว่า “ผุสดี”
5. ขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ
6. ขอให้มีครรภ์ที่ผิดไปจากสตรีสามัญคือแบนราบในเวลาทรงครรภ์
7. ขอให้มีถันงามอย่ารู้ดำและหย่อนยาน
8. ขอให้มีเกศาดำสนิท
9. ขอให้มีผิวงาม
10. ขอให้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เทพผู้ดูแลสรวงสวรรค์เเละมวลมนุษย์ ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เชื่อกันว่ายามเกิดเหตุเภทภัยก็มักจะเนรมิตกายเป็นสิ่งต่างๆลงมาช่วยเหลือ
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_27
SUBJECT AGE:
ประมาณการณ์ช่วงอายุ 80 – 90 ปี
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2002 x 4098 Pixels