ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 31 กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_54 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดแผ่นที่ 31 กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงช้างปัจจัยนาคเสด็จกลับสิพีนคร เมื่อนั้นพระเวสสันดรทรงขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา พระเจ้ากรุงสัญชัยตรัสสารภาพผิดต่อพระเวสสันดร ต่อมาพระองค์ทรงลาออกผนวช เเละเสด็จกลับสู่สิพีนครพร้อมพระนางมัทรี เมื่อเสด็จถึงพระนครได้รับสั่งให้ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่กักขังไว้ ครั้นยามราตรีหนึ่งพระเวสสันดรทรงปริวิตกว่ารุ่งเช้าประชาชนจะแตกตื่นเเละพากัยมารับบริจาคทาน  เเละถามพระองค์ว่าจะประทานสิ่งใดแก่ประชาชน ครั้นเมื่อท้าวโกสีห์ทราบความจึงบันดาลให้มีฝนแก้ว 7 ประการตกลงมาในนครสิพีมีความสูงถึงหน้าแข้ง เมื่อเกิดเหตุอัศจรรย์เหนือธรรมชาตินั้น พระเวสสันดรจึงทรงประกาศให้ประชาชนขนเอาตามปรารถนา ส่วนที่เหลือให้ขนเข้าคลังหลวง ในการต่อมาพระเวสสันดรเถลิงราชสมบัติปกครองนครสิพีโดยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมายุ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_54
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2341 x 4626 Pixels