ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 17 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร 

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_41 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่ 17 กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงได้ทานโอรสเเละธิดาแก่เฒ่าชูชก ครั้งนั้นพระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพราก เมื่อถึงรุ่งเช้าพระนางมัทรีได้เข้าป่าไปหาอาหารตามปกติ เมื่อนั้นเฒ่าชูชกได้เข้าเฝ้าทูลขอกุมารเเละกุมารี ด้วยทานบารมีในชาตินี้ของพระเวสสันดรจึงยกพระกัณหาเเละชาลีให้เเก่เฒ่าชูชก ชูชกมีเงื่อนไขกำหนดว่าผู้ที่จะไถ่พระชาลีให้พ้นจากความเป็นทาสของชูชกได้ จะต้องมอบทองคำให้พราหมณ์เฒ่าหนึ่งพัน ส่วนผู้ที่จะไถ่พระกัณหาได้จะต้องมอบช้างม้าและข้าทาสบริวารอย่างละร้อยให้ชูชก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_41
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
กระดาษสา
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2350 x 4535 Pixels