ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 13 กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก

SKU: 02_25_20150207_MR13 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่ 13 กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก ภาพวาดในแผ่นนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกัณฑ์ที่ 5 ด้วยความรักภรรยาเฒ่าชูชกจึงเตรียมข้าวตูและถั่วงาใส่ย่ามออกเดินทางไปยังเขาวงกตทันที ในระหว่างเดินทาง เฒ่าชูชกแวะเวียนถามชาวบ้านว่าพระเวสสันดรเสด็จประทับอยู่ ณ ที่แห่งใด พวกชาวบ้านต่างก็ขว้างอิฐหินเข้าใส่ขอทานเฒ่าแล้วขับไล่ด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆว่าเป็นไอ้พวกจัญไร มักขอเอาทุกอย่าง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพวาดพระบฏภาพนี่จะเห็นถึงการวาดนางอมิตดาและหญิงภรรยาพราหมณ์สวมใส่ซิ่นต๋าทีมีรูปแบบของสีและลวดลายเฉพาะของลำปาง และชูชกใช้ย่ามสีขาวเป็นย่ามที่ชาวไทยวนนิยมใช้
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_36
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2314 x 4570 Pixels