วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1.6

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังบริเวณช่วงกลางด้านซ้ายและขวา เขียนเรื่องพระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช ซึ่งเขียนข้ามกัณฑ์ระหว่าง กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักรบรรพ เเละกัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช กล่าวคือ ครั้นนั้น ชูชกพาพระกัณหาเเละชาลี เข้าเมืองสีพีนคร ระหว่างเดินทางผ่านป่าใหญ่ จึงหยุดเเวะพัก เฒ่าชูชกได้นำสองพระกุมาร ผูกไว้ที่โคนต้นไม้ ส่วนตนปีนขึ้นไปนอนต้นไม้ ความทราบถึงเหล่าเทวดาอารักษ์ เหล่าเทพเทวดาจึงแปลงกายเป็นพระบิดาเเละพระมารดา เพื่อปลอดขวัญสองพระกุมาร ในคืนนั้นเองพระเจ้ากรุงสีพี เกิดนิมิตฝัน อันเป็นศุภมงคล เเละมีความปีติปราโมทย์ เมื่อเสด็จลงหน้าลานหลวงตอนรุ่งเช้า ทรงทอดพระเนตรเห็นชูชกและกุมารทั้งสองพระองค์ เฒ่าชูชกเข้ากราบมูลพระเจ้ากรุงสีพีนคร เมื่อพระองค์ทรงทราบความจริง ทรงไถ่สองพระกุมารคืนจากชูชก ชูชกเมื่อได้รับทรัพสมบัติมากนานับ จึงเสพ ดื่ม กิน จนอาหารไม่ย่อย เเละถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ต่อมาพระกัญหาและชาลี จึงทูลขอให้พระเจ้ากรุงสีพีนคร เสด็จรับพระบิดาพระมารดานิวัติพระนคร ต่อมาเจ้านครลิงคราษฏร์ได้คืนช้างปัจจัยนาคแก่นครสีพีดังเดิม

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.1.6
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
57.85 x 39 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels