วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 5) 3.5.7

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

กลางภาพฝั่งขวาเป็นพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในปราสาทที่เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบพม่า ที่ตั้งอยู่กลางเวฬุวนารามมหาวิหาร การแต่งกายของเหล่าทหาร เสนาอมาตย์และข้าราชบริพาร คือเปลือยอกไว้ผมสั้นคล้ายกับทรงหลักแจว นุ่งผ้าคล้ายการโจงกระเบนที่มีลวดลายของผ้าแบบพม่าและมีลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงเหนือเข่า ที่เป็นวัฒนธรรมของชายไทยวนและไทใหญ่ในแถบนี้ที่นิยมด้วยเช่นกัน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.5.7
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
82.32x 89.60 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels