วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 3) 3.3.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านล่างเป็นภาพกษัตริย์ มีข้าราชบริพารถือฉัตร เดินทางไปทำบุญ มีภาชนะคล้ายบาตรขนาดใหญ่ ภาพทั้งหมดแวดล้อมด้วยทิวทัศน์ การแต่งกายที่เป็นรูปแบบของชาวพม่ามีทั้งแบบของกษัตริย์และชายชาวพม่าบ้างใส่เสื้อบ้างถอดเสื้อ โพกผ้าทรงสูงคลุมศีรษะ นุ่งผ้าคล้ายนุ่งโจงกระเบนที่มีลวดลายของผ้าแบบพม่าและยังมีมีการสักยันต์ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของชายชาวไทยวนและชาวไทใหญ่ในสมัยนั้น คือมีการสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.3.1
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
199.56 x 70.68 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading