วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 2) 3.2.14

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านบนสุดกลางภาพเป็นภาพพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับอยู่ในวิมานมีนามว่า “เวชยันตปราสาท” เป็นปราสาทที่มีรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมศิลปะพม่า พร้อมมเหสีทั้ง 4 คือ นางสุธรรมา นางสุจิตรา นางสุนันทา และนางสุชาดา การแต่งกายของมเหสีทั้ง 4 เป็นแบบหญิงไทยวนทั่วไปในล้านนาคือ ท่อนบนเปลือยมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหญิงชาวไทยวน และนุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีสวดลายเส้นในแนวขวางลำตัวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.2.14
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
56.58 x 61.27 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels