วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 2) 3.2.7

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝั่งซ้ายข้างหน้าต่างตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับม้ากัณฐกะพร้อมกับนายฉันนะ ตัดสินพระทัยออกผนวช เครื่องทรงของเจ้าชายสิทธัตถะจะเป็นรูปแบบของเครื่องทรงกษัตริย์พม่า โดยมีท้าวฆฎิการพรหมจูงม้ากัณฐกะ เทวดา 2 องค์ประคองเท้าม้ากัณฐกะ การแต่งกายของเทวดาทั้ง 3 องค์จะเป็นรูปแบบการแต่งกายแบบเทวดาที่สามารถได้ทั่วไปในศิลปกรรมของพม่า ส่วนด้านหลังของม้ากัณฐกะจะมีนายฉันนะเดินตาม การแต่งกายของนายฉันนะจะเป็นแบบชาวบ้านในเมืองพม่า คือไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าแบบโจงกระเบน ไว้ผมมวยกลางศรีษะและมัดมวยด้วยผ้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.2.7
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
58.56 x 68.15 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels