วัดท่าข้าม ทิศเหนือ 2.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ห้องที่ 3 ฝาผนังฝั่งทิศเหนือ จิตรกรรมเป็นเรื่องตำนานแม่กาเผือก เรื่องไข่แม่กาเผือกนี้จึงเป็นต้นกำเนิดพระมารดาพระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 องค์ ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า และพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ภาพจิตรกรรมเขียนเล่าเรื่องถึงพญากาเผือกบินมา ซึ่งพญากาเผือกเป็นผู้ให้กำเนิดไข่ทั้ง 5 ฟอง ไข่กาเผือกนั้นได้ลอยตามน้ำ ไข่กาเผือกฟองที่ 1 ไหลไปติดขายฝั่งพอดีมีแม่ไก่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นพญาไก่ เก็บเอาไข่กาเผือกฟ้องนั้นไปฟักและเลี้ยงไว้ ไข่กาเผือกฟองที่ 2 ลอยไปติดฝั่งเกาะชายหาดแห่งหนึ่ง พญานาค เก็บไปฟักและเลี้ยงดูไว้ ไข่กาเผือกฟองที่ 3 ลอยไปติดอยู่ที่หนึ่ง ซึ่งมี แม่เต่า ตัวหนึ่งได้ไข่ลูกไว้ แม่เต่าหันมาเห็นไข่กาเผือกเข้า มีความยินดีมากได้เก็บไข่กาเผือกฟองนั้นไปฟักและเลี้ยงรวมกับลูกของตัวเอง ไข่กาเผือกฟองที่ 4 ลอยไปตามแม่น้ำคงคา ไปติดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่ง ยังมี แม่โค ตัวหนึ่งได้ไปที่แม่น้ำ ก็เห็นไข่กาเผือกฟองนั้นใบใหญ่ ขาวงามและเป็นที่อัศจรรย์นัก จึงได้เก็บไข่กาเผือกฟองนั้นไปฟักและเลี้ยงไว้ ส่วนไข่กาเผือกฟองที่ 5 ไหลไปตามแม่น้ำ ไปติดอยู่ที่แห่งหนึ่งมี แม่สิงห์ ตัวหนึ่ง พบเข้าในครั้งแรก จะเก็บไปกิน แต่เป็นที่อัศจรรย์ให้เกิดมีความเมตตาฟองไข่กาเผือกฟองนั้นคิดว่าเป็นลูกของตน จึงเก็บไข่ฟองนั้นไปพักและเลี้ยงไว้ภาพจิตรกรรมฝานี้แบ่งเรื่องตำนานแม่กาเผือกออกเป็นสามส่วนโดยใช้เส้นลากแบ่งภาพจิตรกรรมออกจากกัน ครึ่งกลางและล่างเป็นเรื่องพระมารดากาเผือกกำเนิดพระพุทธเจ้าทั้ง 5 องค์และภาพจิตรกรรมส่วนที่สามบนสุดเป็นเรื่องพระมารดาแม่กาเผือกเมื่อจุติอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสอยู่ในวิมานคำปราสาททิพย์ ได้ชื่อว่า ฆฏิการพรหม และเมื่อลูกทั้งห้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ก็จะคอยนำเครื่องอัฐบริขารอันเกิดในดอกบัวทั้งห้าถวายเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในมหาภัทรกัปนี้ซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากไข่เมื่อครั้งที่ยังเป็นแม่กาขาว

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.3
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
221×224 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels