วัดท่าข้าม ทิศเหนือ 2.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ฝาที่ 1 ทิศเหนือ แบ่งเป็นสองส่วน บริเวณด้านบน เขียนเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีพระอินทร์ประทับในวิมานไพชยนต์มหาปราสาทเหนือเขาพระสุเมรุ ครึ่งล่างเป็นเรื่องนรกภูมิขุมต่างๆ โดยเริ่มจากที่กลางภาพเหนือหน้าต่าง เขียนเรื่องจักรวาลภูมิประกอบด้วยเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 มีพระอินทร์ประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ ส่วนบริเวณด้านล่างเขียนเล่าเรื่องนรกภูมิ โดยเล่าเรื่องจากซ้ายไปขวา เขียนภาพนรกภูมิขุมต่างๆ โดยเริ่มจากซ้ายด้านล่างของภาพ ประกอบด้วยภาพเขียนนรกขุมที่ 1 โลหะกุมภีนรก (นรกหม้อโลหะ) นรกขุมที่ 2 สิมพลีนรก (นรกต้นงิ้ว) และนรกขุมที่ 9 สุนขะนรก (นรกสุนัข) เเละเขียนข้ามมายังฝั่งขวาด้านล่างสุด บริเวณข้างหน้าต่าง เขียนเรื่อง นรกขุมที่ 3 อสินขนรก (นรกที่มีเล็บมือเล็บเท้าเป็นมีดเป็นดาบ)  และนรกขุมที่ 4 ตามโพทนะนรก (นรกน้ำทองแดง)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.1
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
360×202 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels