วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 2) 2.2.2

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเจ้าสุริราออกรับหน้า นางรัมพรังสี เขียนภาพขณะทั้งสองสนทนากันด้วยความพอใจซึ่งกันและกัน อนึ่งภาพเขียนในตอนนี้เขียนรูปแบบการแต่งกายของเจ้านาย เชื้อสายกษัตริย์ กล่าวคือ เขียนภาพชายเปลือยท่อนบน มวยผมและโพกผ้าทับ นุ่งผ้าคล้ายการโจงกระเบน มีลวดลายแบบผ้าพม่า ส่วนหญิงสาว มีผ้าแถบมาคลุมไหล่ เเละเปลือยอก นุ่งผ้าซิ่น “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว เเละทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง การนุ่งผ้าลักษณะนี้เป็นการเเต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในอดีตของล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.2.2
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
67.10×31.75 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading