วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่1) 2.1.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านล่างฝั่งซ้าย ด้านข้างหน้าต่าง จากด้านซ้ายไปขวา เขียนภาพนรกภูมิ ภาพพญายมบาล กำลังตัดสินวิญญาณที่ถูกส่งไปยังนรกภูมิ ประกอบด้วยนรกภูมิขุมต่างๆ เช่น นรกขุมที่ 1 โลหะกุมภีนรก (นรกหม้อโลหะ) เขียนภาพนายนิรยบาล ขณะกำลังใช้หอกเสียบเเทงสัตว์นรก เเละโยนลงในหม้อโลหะ น้ำทองแดงพัดพาสัตว์จมลงไปแล้วเวียนขึ้นมา ท่าทางร้อน เจ็บปวด ทรมาน เวียนไปมาเช่นนี้จนหมดเศษกรรม ผู้ที่ตกลงสู่นรกขุมนี้เมื่อเป็นมนุษย์กระทำผิดศีลข้อ 1 ปาณาติบาต ถัดมาเป็นภาพนรกขุมที่ 9 สุนขะนรก (นรกสุนัข) นรกขุมนี้มีแผงเป็นเหล็กแดงทั้ง 4 ด้าน มีไฟพวยพุ่งสัตว์นรกถูกไฟเผาลนวิ่งไปมา มีสุนัขตัวใหญ่จำนวนมากมาย วิ่งไล่กัดแทะเลือดเนื้อและกระดูกสัตว์นรกจนหมด เมื่อตายเเล้วก็กลับมาเกิดตัวตนขึ้นใหม่ เวียนไปเช่นนี้จนหมดกรรม เมื่อยังเป็นมนุษย์เป็นผู้กล่าวด่าว่า นินทา ว่าร้ายพ่อแม่ พระเณรเถรชี ส่วนภาพบริเวณด้านขวาล่างด้านบน นรกขุมที่ 2 สิมพลีนรก (นรกต้นงิ้ว) มีต้นงิ้วใหญ่ หนามยาว 16 องคุลี มีความแหลมคมอาบด้วยกรด นายนิริยบาลใช้หอกไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกให้ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นงิ้ว หนามงิ้วพุ่งทิ่มแทงทะลุหลัง เกี่ยว บาด เลือดไหลนองแดงฉาน เจ็บปวด ร้องครวญคราง เมื่อขึ้นถึงยอดต้นงิ้ว ถูกแร้งกา ปากเหล็ก จิกตี ทนไม่ไหวก็ไต่ผ่านหนามงิ้วลงมา นายนิริยบาลก็คอยทิ่มแทง และมีสุนัขใหญ่ กระโจนเข้ายื้อ ฟัด กัดกินจนเหลือแต่กระดูก ซึ่งจะเวียนทรมานเช่นนี้จนหมดเศษกรรม การกระทำเช่นนี้เมื่อยังเป็นมนุษย์กระทำผิดศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจารา การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ถัดมาเขียนภาพนรกขุมที่ 3 อสินขนรก (นรกที่มีเล็บมือเล็บเท้าเป็นมีดเป็นดาบ) สัตว์นรกในขุมนี้ มีเล็บมือเล็บเท้าเป็นมีดเป็นดาบแหลมคม ใช้เล็บมือเล็บเท้าของตนเชือดเฉือน ตะกุยเนื้อของตนกินเป็นอาหารด้วยความหิวโหย เมื่อตอนเป็นมนุษย์กระทำผิดศีลข้อ 2 อทินนาทาน เป็นผู้ชอบลักขโมยทรัพย์สิน คดโกง จี้ปล้นหรือหาทรัพย์สิ้นโดยไม่ชอบธรรม
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.1.4
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
124.88×129.82 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels