วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 5) 2.5.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณด้านบนซ้ายสุด  เขียนพุทธประวัติ ตอนพญามหาชุมพูบดี โดยเขียนเล่าเรื่องตอนที่ 1 ความว่า ครั้นนั้นพญามหาชุมพูบดี ทําลายยอดปราสาทพิมพิสาร เมืองราชคฤห์ ซึ่งเขียนเล่าเรื่องจากบริเวณด้านซ้ายไปด้านขวา เขียนภาพพญาชุมพูบดี ถือหน้าไม้-ธนู (วิษศร) และดาบศรีกัญไชย (พระขรรชัยศรี)เหาะไปยังเมืองราชคฤห์ เเลเห็นปราสาทราชวัง มีความสวยงามจึงเกิดความอิจฉา เเละใช้พระบาทถีบยอดปราสาท ด้วยความที่ปราสาทนั้น มีเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่ จึงทำให้ยังมั่นคงดังเดิม ครั้นนั้นพญามหาชมพูบดี พลาดพรั้งกระเเทกเข้ากับยอดปราสาท เกิดบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างมาก จึงเกิดความกลิ้ว เเละใช้ดาบศรีกัญไชย ฟันที่ยอดปราสาท จนดาบวิเศษกลับหักกระเด็นไป ยอดปราสาทก็ยังไม่หัก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.5.4
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
79×49.85 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading