วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 5) 2.5.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณกลางภาพ เหนือหน้าต่าง  เขียนเล่าถึงพระอินทร์ นําสาสน์ของพระองค์ ไปกําราบพญาชุมพูบดี และสั่งให้พญาชุมพูปติไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ต่อหน้าเสนามาตย์ ครั้นนั้น พญาชุมพูบดี พิโรธ โกรธเกล้าเป็นอย่างมาก จึงหยิบธนูวิเศษหมายยิใส่พระอินทร์ แต่ก็ถูกจักรแก้วของพระอินทร์แปลงแล้วร่วงลง อํานาจของจักรแก้วทําให้เกิดความร้อน แผดเผาเครื่องแต่งกายของเสนาเสนามาตย์ เเละข้าทาสบริวารในท้องพระโรง ด้วยความร้อนจากจักรแก้วทําให้ต้องหนีลงน้ำ แม้เเต่พญาชุมพูบดี ก็ยังหนีไปยังตุ่มน้ำ เมื่อเห็นดังนั้นพระอินทร์จึงเรียกจักรแก้ว คืนสู่พระหัตถ์และเรียกพญาชุมพูปติออกไปหา พร้อมทั้งเนรมิตผ้าให้ผืนหนึ่ง เพื่อปิดพระวรกาย และสั่งให้ไปถวายบรรณาการต่อ “พญาเอกมหาราช” ภายในเจ็ดวัน จากนั้นจึงกลับมารายงานพระพุทธเจ้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.5.3
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
95.72×119.70 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels