วัดท่าข้าม ทิศใต้ 3.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ฝาที่ 1 ทิศใต้ เขียนเรื่องทศชาติชาดก เรื่องเวสสันดรชาดก ซึ่งชาดกเรื่องนี้เป็นพระชาติที่พระสัมมาพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อบำเพ็ญทานบารมี โดยมีเรื่องราวทั้งหมดจำนวน 13 กัณฑ์ อนึ่งช่างเขียนได้เลือกเขียนเฉพาะบางตอนเท่านั้น ทั้งนี้ภาพเขียนบางส่วนปรากฏเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน เเละเลือนลางไปมาก ซึ่งสามารถให้รายละเอียดของภาพเขียนที่ปรากฏ ได้ทั้งสิ้น 8 กัณฑ์ ประกอบด้วย กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์,กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์,กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก,กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร,กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี,กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช,กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกกษัตริย์ เเละกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ส่วนภาพเขียนี่ไม่สามารถอธิบาย เเละให้ข้อมูลภาพได้อีกจำนวน 5 กัณฑ์คือ กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร,กัณฑ์ที่ 2 ทานกัณฑ์,กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน,กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน เเละกัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักรบรรพ ทั้งนี้ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ในฝานี้ เขียนเล่าเรื่องจากบริเวณกลางภาพไปด้านซ้ายของภาพ นอกจากนี้ช่างเขียน ยังเขียนภาพสลับไปมา ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งมีรูปแบบการเขียนภาพ เเบบศิลปกรรมพม่า-ไทใหญ่ ทั้งภาพเขียนสถาปัตยกรรม ภาพเขียนเครื่องเเต่งกาย เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.1
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
364 x 196 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels