วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 4) 2.4.6

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เขียนบริเวณด้านล่างซ้าย ข้างหน้าต่าง เขียนเล่าเรื่อง ตอนมารวิชัยปริวัตต์ (ผจญมาร) เขียนภาพพระแม่ธรณีบีปพระโมฬี หรือพระเเม่ธรณีบีปมวยผม ทำให้เกิดมวลน้ำมหาสารไหลออกจากพระโมฬีของพระนาง มวลน้ำมหาสารนั้นไหลเข้าท่วมกองทัพหมู่มาร ลอยหายไปสิ้น การแต่งกายของพระแม่ธรณีเเต่งกายในแบบหญิงไทยวน กล่าวคือ ท่อนบนเปลือย นุ่งผ้าซิ่น หรือ “ซิ่นต๋า”ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นของหญิงไทยวนในอดีต ของล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.4.6
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
146.30×150.42 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading