วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่1) 2.1.2

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านล่างข้างหน้าต่างฝั่งขวา เขียนภาพนรกภูมิขุมที่ 4 ตามโพทนะนรก (นรกน้ำทองแดง) นรกขุมนี้มีพื้นเป็นเหล็กเผา มีไฟลุกโชน มีหม้อโลหะต้มน้ำทองแดง เขียนภาพนายนิรยบาลขณะกำลังจับสัตว์นรกให้นอนลงบนพื้นเหล็กแดง และใช้หอก ดาบ ฆ้อน ทุบ เเทง ฟัน เเละใช้คีมงัดปาก เอาน้ำทองแดงกรอกปาก ร่างกายสัตว์นรกจะพุพอง เป็นเช่นนั้นจนกว่าจะหมดกรรม อดีตเป็นมนุษย์กระทำผิดศีลข้อ 5 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี มักดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติด ทำให้มึนเมาขาดสติสัมปชัญญะ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.1.2
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
111.24×127.94 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels